Formuláře k objednání

Document Delivery Service

Meziknihovní výpujční služba (MVS)

objednávka výpůjčky knihy z fondu knihovny ETF UK ( pouze pro knihovny)

objednávka kopie článku z časopisu nebo statě ze sborníku z fondu knihovny ETF UK

Rešerše

objednávka rešerše

Zakoupení knihy

návrh na zakoupení knihy do fondu knihovny