Roženský klášter

předcházející širší oblast následující

Poslední den cesty nás zavedl do jihozápadního koutu Bulharska, země pod Pirinem. Chtěl jsem Martině ukázat ten úžasný svět, který mě uchvátil před 28 lety, kdy jsem se zde pěšky potloukal. Kraj zářivě oranžových písků, horka a vína. A to se nám také splnilo. A ještě něco navíc.

Nocovali jsme u cesty kousek před Melnikem, takže do Roženu ke klášteru jsme dorazili dost brzy ráno. Nikde nikdo, brána do kláštera otevřená, uvnitř také nikdo, jen z chrámu se ozýval liturgický zpěv. Tak jsme tiše vstoupili, posadili se a poslouchali. A poslouchali půldruhé hodiny. V rozlehlé potemnělé chrámové lodi se zastavil čas. Stále, bez přerušení zněl zpěv liturgických modliteb - jeden mnich a jeden bratr laik zpívali chvíli dvojhlasně, chvíli se střídali. Jednoduché melodie v rozsahu jedné kvinty, stále se vracející. Posluchače občas za uši tahající - ale to neznamená, že zpívané falešně (ač i to není vyloučeno :-) ) - pravoslavná liturgie užívá čtvrttónovou hudbu, což nezkušenému uchu opravdu nezní libozvučně. Do toho cinkání rolniček na rouchu kněze, který za ikonostasem sloužil mši. Občas někdo - mnich či laik - prošel, políbil ikonu, pokřižoval se, přenesl nějaký svícen, kněz vstoupil do dveří a něco pronesl... Vše ve staroslověnštině, takže mnoha slovům bylo rozumět, leč výpovědi a souvislosti unikaly. Ne tak docela smysl, vždyť k modlitbám se lze připojit i bez přesné shody slov. A mnoho napověděla celková atmosféra.

Tohle vystoupení z času - závdavek věčnosti a posvěcení začínajícího dne - to je něco nesmírně cenného a léčivého. Převeliká škoda pro nás, kteří to neumíme nebo jen neděláme a rovnou se vrháme do každodenních stresů...

1 -- 25 | 26 -- 38

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Nad vchodem do chrámu - hlavní odkaz Poslední soud - hlavní odkaz Poslední soud - hlavní odkaz Poslední soud - hlavní odkaz Nebe - hlavní odkaz
Poslední soud - hlavní odkaz Poslední soud - hlavní odkaz Poslední soud - hlavní odkaz Roženský klášter - hlavní odkaz Nad klášterem - hlavní odkaz
Nad klášterem - hlavní odkaz Nad klášterem - hlavní odkaz Nad klášterem - hlavní odkaz