Irsko - klášter Kilmacduagh

předcházející širší oblast následující

Jeden z významných irských klášterů - na jihu hrabství Galway - je spojen se jménem St. Colman mac Duagh. K jeho založení se (samozřejmě) váže romantická legenda podle starověkého literárního klišé.

Před Colmanovým narozením bylo prorokováno, že svým významem zastíní všechny ze svého rodu. Jeho matka, "královna" Rhinach správně usoudila, že mu jeho otec, její manžel a jeden z kmenových náčelníků Connachtu jménem Duac, bude usilovat o život. Následuje standardní scénář: vyslaní vrazi prchající matku dostihnou, uvážou jí ke krku kámen a hodí do řeky. Kámen ale plave (je dodnes k vidění v jednom kostele), matka se zachrání a po čase porodí syna. (To se mělo stát v roce cca 550.) Ten je jakožto zázračně zachráněný zaslíben kněžské a řeholní službě. Vychován v přísné řeholi v klášteře na ostrově Inishmore, koná zázraky, o jeho svatosti se dozví král Connachtu Guaire, dá mu k disposici kus země k postavení kláštera. Místo musí být vybráno taky zázračně - tak Colman projíždí krajinou Burren a v místě, kde mu spadne na zem opasek, založí klášter. Opasek se tam samozřejmě po staletích nalezne a je z něj relikvie... V klášteře pak Colman působil jako opat i biskup okolního kraje, zemřel tam r. 632.

Ať už to bylo s osudy zakladatele jakkoliv, klášter byl rozhodně štědře podporovaný, prodělal bohatý stavební vývoj. Katedrála byla několikrát přestavěna mezi 9. a 15. stoletím, je zde také opatství (Heyne`s Abbey), Glebe House - sídlo biskupa a kněžský seminář, kostely sv. Jana Křtitele a P. Marie. A to hlavní: útočištná věž, nejvyšší v Irsku (34 m). O nejméně 250 let starší než šikmá věž v Pise, ale podobně nahnutá. Dnešní podoba pochází z 10. století, i když lze předpokládat nějakou starší předchůdkyni. Uvnitř má 8 pater, vešlo se tam dost lidí. Pamatuje několik vikingských nájezdů, při jednom nejspíš obyvatele neuchránila - ve spodní části se našla vrstva suti, popela a lidských kostí.

No, prostě až se budete toulat kolem Galwayského zálivu, nezapomeňte sem zajet. Když ještě budete mít tak fotogenické počasí jako my, bude to zážitek...

1 -- 25 | 26 -- 40

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Kilmacduagh - hlavní odkaz Kilmacduagh - hlavní odkaz Věž s katedrálou - hlavní odkaz Věž - hlavní odkaz Vstup do věže - hlavní odkaz
Věž - hlavní odkaz Irské thema - hlavní odkaz Irský kříž - hlavní odkaz Katedrála - hlavní odkaz Katedrála - hlavní odkaz
Katedrála - hlavní odkaz Okno katedrály - hlavní odkaz Okno katedrály - hlavní odkaz Portál - hlavní odkaz Opat - hlavní odkaz
O`Heynes Abbey - hlavní odkaz O`Heynes Abbey - hlavní odkaz O`Heynes Abbey - hlavní odkaz Idyla - hlavní odkaz O`Heynes Abbey - hlavní odkaz
Opatství - hlavní odkaz Kostel sv. Jana Křtitele - hlavní odkaz Kostel sv. Jana Křtitele - hlavní odkaz Kilmacduagh - hlavní odkaz Kostel Panny Marie - hlavní odkaz