Gournia - vykopávky

předcházející širší oblast následující

Další z velkých mínojských center. Největší rozkvět a osídlení se datuje do mladšího mínojského období, kdy zde stál "palác". Po požáru a destrukci kolem 1450 př. n. l. došlo k úpadku.

Město leželo na kopci pár set metrů od moře. Patřil k němu přístav s obchodními sklady. Pohřbívalo se do komor pod obytnými domy a také do skalních dutin v sousedním kopci. Ze zdejších hrobů pochází řada hezkých exponátů v museích.

1 -- 25 | 26 -- 36

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Základy domů - hlavní odkaz Základy domů - hlavní odkaz Základy domů - hlavní odkaz Základy domů - hlavní odkaz Ulička - hlavní odkaz
Cihlová zeď - hlavní odkaz Dům hrnčíře - hlavní odkaz Manufaktura - hlavní odkaz Základy domů - hlavní odkaz Svatyně - hlavní odkaz
Sklady - hlavní odkaz Sklady - hlavní odkaz Hlavní ulice - hlavní odkaz Kanalisace - hlavní odkaz Gournia - hlavní odkaz
Nádvoří paláce - hlavní odkaz Nádvoří paláce - hlavní odkaz Palácový okrsek - hlavní odkaz Základy domů - hlavní odkaz Základy domů - hlavní odkaz
Základy domů - hlavní odkaz Gournia - hlavní odkaz Základy domů - hlavní odkaz Ulice - hlavní odkaz Základy domů - hlavní odkaz