Hory a my

předcházející širší oblast následující

Všichni chodili statečně. Staršata i mladšata.

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Stoupání - hlavní odkaz Na úbočí Suchého vrchu - hlavní odkaz V dešti - hlavní odkaz Únava - hlavní odkaz Potokem - hlavní odkaz
Na Šoproni - hlavní odkaz V jeskyni - hlavní odkaz V jeskyni - hlavní odkaz V jeskyni - hlavní odkaz Stoupání - hlavní odkaz
Únava z vedra - hlavní odkaz Na Rakytovu - hlavní odkaz Navečer - hlavní odkaz