Plešivec

předcházející širší oblast následující

Plešivec je ve všech ohledech zvláštní kopec. Už svou polohou. Trčí docela nelogicky z hlavního hřebene kolmo na sever, jako by nechtěl být házen do jednoho pytle s těmi ostatními brdskými horami-nehorami. A protože okolní krajinu převyšuje o více než 300 metrů, je opravdovou dominantou kraje. To ale není jeho jedinou zvláštností. Jeho poměrně ploché temeno bývalo pravěkým hradištěm. Dodnes je patrný souvislý val kolem dokola. Opevněnou rozlohou 57 ha se řadí mezi největší hradiště v Čechách, ze své doby (pozdní bronzové, kolem 1000 př.n.l.) je asi vůbec nejrozsáhlejší. Opevnění využívalo mnoha přirozených skal, k nim se do dnešní doby připojila řada kamenolomů. Proto na západním a jižním úbočí hory září bílé stěny a suťová pole.

O Plešivci, jeho historii, hradišti a pověstech bylo napsáno mnoho. Kromě již zmiňované Čákovy knihy mohu odkázat třeba na články Radka Berana a Bedřicha Čížka na Brdských stránkách.

1 -- 25 | 26 -- 30

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Artefakty - hlavní odkaz Artefakty - hlavní odkaz Artefakty - hlavní odkaz Smaragdové jezírko - hlavní odkaz Smaragdové jezírko - hlavní odkaz