Nový svět

předcházející širší oblast následující

Oblast mezi Vstupní roklí na severu, Teplickým údolím na západě, Supími skalami na jihu a Kraví horou na východě. Jinak též Bludiště či Velký amfiteátr. S hřebene Supích skal tudy sestupují skalní rokle a postupně se spojují v jednu velkou, převelice hlubokou a divokou.

1 -- 25 | 26 -- 31

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Nad Novým světem - hlavní odkaz Okénko - hlavní odkaz Pohled dolů - hlavní odkaz Pohled dolů - hlavní odkaz Pohled dolů - hlavní odkaz
Pohled k severovýchodu - hlavní odkaz Pohled k severovýchodu - hlavní odkaz V soutěskách - hlavní odkaz Soutěska - hlavní odkaz Srostlec - hlavní odkaz
U Třiadvaceti mostů - hlavní odkaz U Třiadvaceti mostů - hlavní odkaz Nad Velkým amfiteátrem - hlavní odkaz Nad Velkým amfiteátrem - hlavní odkaz V rokli - hlavní odkaz
V rokli - hlavní odkaz Železivec - hlavní odkaz V rokli - hlavní odkaz V rokli - hlavní odkaz V rokli - hlavní odkaz
V rokli - hlavní odkaz V rokli - hlavní odkaz Podpisy dřevorubců - hlavní odkaz Podpisy dřevorubců - hlavní odkaz V rokli - hlavní odkaz