Doudleby a Potštejn

předcházející širší oblast následující

Zámek a hrad v těsném sousedství. K oběma mám silné vzpomínky. Zejm. k Doudlebám, kde jsme často hrávali. Jak celovečerní koncerty, tak návštěvníkům zámku při prohlídkách. A měli jsme se tam jako na zámku. Taky jsem tam po dvě léta prováděl.

Oproti Doudlebskému zámku, jehož historie je zcela fádní (šlechtický rod Bubnů z Litic, který jej r. 1590 vystavěl, jej vlastní dodnes), jsou v historii Potštejna zachyceny všechny zákruty českých dějin. Dočíst se něco o tom lze ledaskde. Jedné zdánlivě okrajové kapitoly si všimnu podrobněji.

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Zámek Doudleby - hlavní odkaz Zámek Doudleby - hlavní odkaz Zámek Doudleby - hlavní odkaz Zámek Doudleby - hlavní odkaz Zámek Doudleby - hlavní odkaz
Potštejn - hlavní odkaz Znamení potštejnské - hlavní odkaz Znamení potštejnské - hlavní odkaz Potštejn - hlavní odkaz Šindele - hlavní odkaz
Potštejn - hlavní odkaz Potštejn - hlavní odkaz Potštejn - hlavní odkaz Potštejn - hlavní odkaz Potštejn - hlavní odkaz
Potštejn - hlavní odkaz Potštejn - hlavní odkaz Potštejn - hlavní odkaz Potštejn - hlavní odkaz Obzor - hlavní odkaz
Orlice - hlavní odkaz Řasy v Orlici - hlavní odkaz Řasy v Orlici - hlavní odkaz Řasy v Orlici - hlavní odkaz Řasy v Orlici - hlavní odkaz