Lochy

předcházející širší oblast následující

Jedno z takových míst, která vyhledávám. Zapadákov, díra (čili loch), kde je v křoví ukryto něco, co by "možná, snad, prý" mohlo být hodně starobylé. A ještě se to nestihlo rozkřiknout natolik, aby tam vyasfaltovali euro-cyklostezku a postavili tabule s QR kódy.

Co lze říci objektivně: na návrší nad ohybem říčky Klejnárky, kousek od Čáslavi, bývala tvrz s kostelem - doloženo k r. 1258. Kostel (zasvěcený sv. Bonifácovi) je raně gotický, zbarokisovaný v 17. stol. Stojí na skalním výchozu, ve kterém je krátká pseudokrasová jeskyňka. Před jeskyňkou je okrouhlý zbytek zdiva nejasného původu - a k němu se právě vážou legendy a spekulace. Kolem návrší jsou zbytky příkopu a valu - pozůstatek někdejší tvrze.

Už renesanční pábitel Václav Hájek z Libočan tam nechal pochovávat české lechy v r. 803. O zdivu před jeskyní se píše jako o "polygonální stavbě" a "předrománské rotundě". A samozřejmě - kde je jeskyně, tam jsou poustevnické pověsti.

Jakkoli jde o spekulace bez jakéhokoliv (pramenného či archeologického) podkladu, lze předpokládat prastarou historii místa. K tomu je předurčuje už poloha, která si přímo říká o nějaké kultické využití. A ještě k tomu jeskyně - to je v kraji vzácnost. I když je to krátká "blbodíra", pořád je to díra do země a komunikační kanál se Zemí a podsvětím. Nějaké (pohanské) kultiště tam být prostě muselo. A v rámci pokřesťanštění muselo být nahrazeno nějakým tím poustevníkem, lokálním svatým Ivanem, a kostelíkem nebo aspoň kaplí. Však ty pozůstatky (pra?)starého zdiva mohly poskytovat prostor akorát tak pro nějakého individualistu. Tedy, pokud (což se mi jeví daleko pravděpodobnější) to zdivo není věcí novodobou, mladší než kostel. Ale kdo ví?

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Jaro u Lochů - hlavní odkaz Klejnárka - hlavní odkaz Kostel v Lochách - hlavní odkaz Kostel v Lochách - hlavní odkaz Nebe nad Lochy - hlavní odkaz
Kostel v Lochách - hlavní odkaz Okna - hlavní odkaz Kostel v Lochách - hlavní odkaz Kostel v Lochách - hlavní odkaz Kostel odspodu - hlavní odkaz
Kostel odspodu - hlavní odkaz Kostel odspodu - hlavní odkaz Záhadná stavba - hlavní odkaz Vchod do jeskyně - hlavní odkaz Kostel s jeskyní - hlavní odkaz
Záhadná stavba - hlavní odkaz Záhadná stavba - hlavní odkaz V V