Pardubicko

předcházející širší oblast následující

Jó, Pardubice, to je... No, přečtěte si to v Necyklopedii, tam je všechno a ještě něco navíc.
(Pokud na to kliknete, strávíte tam několik hodin. Nezapomeňte se pak zase vrátit sem.)

Ale města nefotím. I kdyby byly ve městě dva divy světa a za městem jedna blátivá louže, vyfotím tu louži. Takových louží je v kraji kolem Pardubic dost, když je to nejplacatější placka. Všimli si toho už Pernštejnové na konci 15. století a založili tu největší soustavu rybníků v Čechách - větší a o půl století starší, než byla ta Rožmberská na Třeboňsku. Dnes z nich mnoho nezbylo. A zanikla - až na pár výjimek - i soustava vodních kanálů, které ty rybníky propojovaly a napájely. Bylo to náramné dílo. Ono udělat fungující síť vodotečí na placce, to byl kumšt. Takže se bojovalo o každý centimetr spádu. Občas bylo nutno vodu převést přes nějakou ďouru nebo koryto potoka. Dochovalo se několik akvaduktů, kde umělý kanál překonával nějakou prohlubeň či jiný vodní tok. Jinde musili pro kanál vybudovat násep, aby neztratil výšku. Jdete kolem a čekáte, kdy po náspu pojede vlak. Nepojede, ale mohla by tam plout loď. I když jen nafukovací, žádný námořní koráb, jak je to k vidění na poněkud větších náspech v Nizozemí.

K několika akvaduktům jsme se vypravili - vesměs východně od Pardubic. Původní pozdně středověká díla jsme už neviděli, všechno to muselo být v mezičase mnohokrát opravené a přestavěné. Ale stejně je to zajímavý pohled, jak jedna voda teče před druhou vodu...

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Akvadukt u Sezemic - hlavní odkaz Akvadukt u Sezemic - hlavní odkaz Mlýnský náhon u Sezemic - hlavní odkaz Mlýnský náhon u Sezemic - hlavní odkaz Zminka - hlavní odkaz
Akvadukt na Zmince - hlavní odkaz Akvadukt na Zmince - hlavní odkaz Akvadukt na Zmince - hlavní odkaz Zminka - hlavní odkaz Zminka - hlavní odkaz
Zminka - hlavní odkaz Polabská krajina - hlavní odkaz Akvadukt na Zmince - hlavní odkaz Zminka - hlavní odkaz U Zminky - hlavní odkaz
U Hostovic - hlavní odkaz nové
Šidélka - hlavní odkaz
nové
Šidélka - hlavní odkaz
Červená! - hlavní odkaz