Krajinou Soutoku - jaro a léto

předcházející širší oblast následující

Zvláštní, nezaměnitelný kus světa, který miluju a kde jsem doma. Příměstská divočina mezi Modřany, Zbraslaví, Radotínem a Velkou Chuchlí, jejímiž osami jsou Vltava a poslední úsek toku Berounky. Před našima očima probíhající velkolepý experiment - ekologický i sociologický. Opravdová džungle, kde naplno probíhají neregulované přírodní procesy, vše zarůstá rumištní vegetací a invasními druhy až do neprostupných houštin. Skrz to vede několik dálnic včetně nejsložitějšího dálničního křížení. Sterilní golfová hřiště pro bohaté snoby hned vedle bezdomoveckých brlohů a opuštěných zahradních chatek v různém stavu rozkladu a zarůstání, kde doslova bují život. Rozpadající se maringotky, kolem kterých běhají psi a pasou se ovce, vedle vil s opečovanými zahradami... Prostě krajina ponechaná přírodním procesům (i suburbanisace je přírodním procesem) - chaotickým, podivným. Neorganisovaným, ale přitom organickým - všechny ty protiklady se pojí dohromady, nepřekážejí si. Na místě někdejších jedovatých odkališť jsou dnes tůně, kde potkáte ledňáčky, vzácné vodní ptáky a obojživelníky, najdete stopy po bobrech. Ty chráněné druhy nechrání žádná reservace, valí se tam tisíce lidí po všech možných cestách od asfaltové cyklostezky po pěšinky srkz křoví, aniž by to tu biodiversitu zásadně rušilo.

Jen ať to tak zůstane co nejdéle. Hlavně aby se na nějakém úřadě (magistrátu) nenašel iniciativní blbec, který by chtěl ten chaos nějak usměrňovat a (územně) plánovat...

Krajina Soutoku - její přírodní, historické i společenské aspekty - je natolik unikátní a zajímavá, že je předmětem vědeckého zkoumání. Nedávno vyšla kniha:
P. Hlaváček, P. Meduna (Eds.): Fenomén soutoku, Novela bohemica 2019. Pomohla mi zaregistrovat a ocenit leccos, čeho bych si jinak nevšiml.

1 -- 25 | 26 -- 41

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Vrbový prales - hlavní odkaz Vrbový prales - hlavní odkaz Vrbový prales - hlavní odkaz U Vltavy - hlavní odkaz U Vltavy - hlavní odkaz
U Vltavy - hlavní odkaz U Vltavy - hlavní odkaz U Vltavy - hlavní odkaz U Vltavy - hlavní odkaz Cirry - hlavní odkaz
U Vltavy - hlavní odkaz U Vltavy - hlavní odkaz Podběly - hlavní odkaz Podběly - hlavní odkaz Podběly - hlavní odkaz
Podběly - hlavní odkaz