Závist

předcházející širší oblast následující

Závist je mimořádně krásný kopec dominující pravému břehu Vltavy naproti Zbraslavi a uzavírající na jižní straně Pražskou kotlinu. Ze severu i jihu je ohraničena hlubokými údolími Břežanským a Károvským, na západ padá téměř kolmými 200 m vysokými skalnatými srázy k Vltavě. To z ní činí ideální pevnost, čehož si všimli už staří Keltové, resp. jejich předchůdci. Opevnění zde bylo (ne-li dřív) již v pozdní době bronzové (knovízská kultura) a pak již kontinuálně po celou dobu železnou (kultura halštatská i laténská). V mladší době laténské zde vyrostlo velkoměsto - oppidum, které bylo hlavním centrem keltské moci na území Čech (s přestávkou v 2. polovině 2. stol. ante, kdy ji zastínilo oppidum u Stradonic). Rozlohou (s opevněním sousedních Šancí) 170 ha bylo největším oppidem ve Střední Evropě. Zaniklo násilně při náporu Germánů v době kolem přelomu letopočtu.

Dodnes jsou jasně patrné pozůstatky složité soustavy valů (místy až 10m vysoké) a na akropoli je odkryt kultovní okrsek s kamennými základy staveb resp. oltářů. Archeologických zajímavostí spojených se Závistí je tolik, že zde musím odkázat na bohatou literaturu - všechny české publikace zabývající se keltskou historií se Závisti podrobně věnují; např. Petr Drda, Alena Rybová, Keltové a Čechy, vyd. Academia, Praha 1998; Jan Filip, Keltská civilizace a její dědictví, vyd. Academia, Praha 1995; existuje i speciální monografie shrunující výsledky vykopávek na Závisti z 60. a 70. let: K. Motyková, P. Drda, A. Rybová, Závist, vyd. Academia, Praha 1978, v řadě Památníky naší minulosti.

1 -- 25 | 26 -- 50 | 51 -- 51

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Závist od Zbraslavi - hlavní odkaz U Vltavy na Zbraslavi - hlavní odkaz U Vltavy na Zbraslavi - hlavní odkaz Dryáda - hlavní odkaz Větve - hlavní odkaz
Západ Slunce ze Šancí - hlavní odkaz Akropole - hlavní odkaz Kultická stavba - hlavní odkaz Val - hlavní odkaz Na Závisti - hlavní odkaz
Na Závisti - hlavní odkaz Dymnivky - hlavní odkaz Dymnivka - hlavní odkaz Srázy nad Vltavou - hlavní odkaz Ve srázech nad Vltavou - hlavní odkaz
Ve srázech nad Vltavou - hlavní odkaz Skalní srázy Závisti - hlavní odkaz Skalní srázy Závisti - hlavní odkaz Skalní srázy Závisti - hlavní odkaz Cukrák od Závisti - hlavní odkaz
Cukrák od Závisti - hlavní odkaz Cukrák od Závisti - hlavní odkaz Na Šancích - hlavní odkaz Na Šancích - hlavní odkaz Dub - hlavní odkaz