Milovický les

předcházející širší oblast následující

Kopce jihovýchodně od Pavlovských vrchů jsou porostlé listnatým, převážně dubovým lesem. Tak snad nemusím vysvětlovat, proč jsou pro nás tak zajímavé. Naděje do nich vkládané se plně potvrdily. Viz: Roháči. Celou plochu zaujímají obory, takže je třeba počítat se dvěma faktory: nemělo by se tam chodit na jaře v době malých mláďat a když už tam člověk nocuje, bývá často vyrušen zvířecí návštěvou. Ještě mi to dusání a chrochtání zní v uších. :-)

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

V ranním lese - hlavní odkaz Tesaříci bukoví - hlavní odkaz Žampión - hlavní odkaz Nora - hlavní odkaz Zkoumání roháče - hlavní odkaz
Trojspřeží - hlavní odkaz Milostné hry roháčů - hlavní odkaz Roháči - hlavní odkaz Roháči - hlavní odkaz Milostné hry roháčů - hlavní odkaz
Orgie - hlavní odkaz Souboj - hlavní odkaz Souboj - hlavní odkaz Ráno v dubovém lese - hlavní odkaz Zkoumání roháče - hlavní odkaz
Druidův sen - hlavní odkaz Dub zničený ochmetem - hlavní odkaz Zlatohlávci - hlavní odkaz Zlatohlávek zlatý - hlavní odkaz Zlatohlávci - hlavní odkaz
Zlatohlávci zlatí - hlavní odkaz Bodlák - hlavní odkaz Motýlek - hlavní odkaz Stolová hora - hlavní odkaz