Koda - Císařská rokle

předcházející širší oblast následující

Naproti Srbsku přes Berounku se tyčí mohutná Koda. Dominanta kraje, kopec opředený legendami o dávné keltské minulosti. A protože jsme v srdci Českého krasu, ozdobený množstvím bělostných či narůžovělých skalních stěn, prudkých srázů a roklí. Koda zůstává poněkud stranou turistického zájmu (naštěstí), většina návštěvníků míří spíš na druhou stranu, do Svatého Jana pod Skalou a na Ameriky. Rozhodně si ale aspoň jednou výlet zaslouží. Platí zde ovšem totéž, co na druhé straně řeky: i zde je rozsáhlá národní přírodní reservace, takže lege artis se smíte pohybovat jen po značených cestách - i ty ovšem stojí za to.

Zde vystavené fotky pocházejí většinou z nejdivočejší partie Kody - Císařské rokle. Nejsou výzvou k následování! Rokle je místem intensivního zájmu ochranářů i biologů. Nechoďte do ní, aspoň ne jejím vnitřkem, doposud relativně málo pošlapaným. Můžete se odškodnit pohledem shora od jihu, kde hranice reservace jde po hraně rokle.

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Císařská rokle - hlavní odkaz Vodopád v Císařské rokli - hlavní odkaz Vodopád v Císařské rokli - hlavní odkaz Císařská rokle - hlavní odkaz Pěnovcové kaskády - hlavní odkaz
Listy - hlavní odkaz Skalní hřebínek - hlavní odkaz Skalní hřebínek - hlavní odkaz Koniklece - hlavní odkaz Koniklece - hlavní odkaz
Skalní step - hlavní odkaz Skalní step - hlavní odkaz Na skalce - hlavní odkaz V Císařské rokli - hlavní odkaz V Císařské rokli - hlavní odkaz
V Císařské rokli - hlavní odkaz V Císařské rokli - hlavní odkaz V Císařské rokli - hlavní odkaz Horní část Císařské rokle - hlavní odkaz Pohled k Srbsku - hlavní odkaz
Východní výspa Kody - hlavní odkaz Lom východně od Kody - hlavní odkaz Pohled s Kody na Srbsko - hlavní odkaz