Koda - Kodská rokle

předcházející širší oblast následující

Kodská rokle je známá především jako místo jedné z nejstarších osad Údolí děsu. Nechodím ale fotit a vystavovat něčí chaty, jakkoliv ty zdejší jsou romanticky konservativně udržované.

Co činí Kodskou rokli unikátem, je také přírodní fenomén: krasový tok se značným spádem, který vytváří systém pěnovcových hrází, jezírek a vodopádů. Proč tomu tak je? Český kras je dosti atypickým krasem. Nejsou zde velké jeskyně s aktivními podzemními toky (jako je třeba Punkva). Jsou zde pukliny, jeskyně i propasti, ale většinou uzavřené a vyplněné sedimentem. Voda jimi protéká velice pomalu. Když pak vytéká v některém z krasových pramenů (vyvěraček) na povrch, má za sebou i tisíce let v podzemí. Prameny se tudíž vyznačují vysoce stabilními průtokem, teplotou a obsahem rozpuštěného uhličitanu vápenatého. Schopnost vody ho rozpouštět závisí na kyselosti, tzn. na obsahu kysličníku uhličitého. Toho se voda nezbaví v podzemí, zato hned po výtoku na povrch uniká CO2 do vzduchu a uhličitan vápenatý se sráží v podobě pěnovce. (Nepřesně se píše o travertinu.) Tento proces ještě urychluje vegetace v toku, zejm. mechy, která si také svou část CO2 odebere. Proto se pěnovec sráží nerovnoměrně - nejvíc tam, kde je nějaká překážka, která tok zpomalí. A kde je překážka, tam se uchytí i mech a proces se zesiluje. Místa intensivního srážení pěnovce pak vytváří hrázky a kaskády. Na jednom místě velkou hráz s vodopádem.

Právě vývěr v osadě Koda se nejvýrazněji vyznačuje popsanými vlastnostmi. Pod vývěrem je nezamrzající rybníček a pod ním - v mohutné, desítky metrů vysoké pěnovcové kupě - uměle vyhloubené koryto se dvěma mlýnskými koly nad sebou. Pod mlýnem potok dosti prudce klesá a tvoří přehlídku pěnovcových hrází jako do učebnice.

A ještě si uděláme odbočku k jeskyni.

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Kodský vývěr - hlavní odkaz Chmurné ruiny - hlavní odkaz Pěnovcové kaskády - hlavní odkaz Pěnovcové kaskády - hlavní odkaz Pěnovcové kaskády - hlavní odkaz
Vodopád - hlavní odkaz Vodopád - hlavní odkaz Vodopád - hlavní odkaz Vodopád - hlavní odkaz Vodopád - hlavní odkaz
Pěnovcové kaskády - hlavní odkaz Pěnovcové kaskády - hlavní odkaz Lavór - hlavní odkaz Lavór - hlavní odkaz Hrázka - hlavní odkaz
Pěnovcové kaskády - hlavní odkaz Pěnovcové kaskády - hlavní odkaz Pěnovcové kaskády - hlavní odkaz Pěnovcové kaskády - hlavní odkaz Kodský potok - hlavní odkaz
Stará chajda - hlavní odkaz Stará chajda - hlavní odkaz Břečťan - hlavní odkaz Kodská jeskyně - hlavní odkaz Kodská jeskyně - hlavní odkaz