Týřov

předcházející širší oblast následující

Z pestré mozaiky Křivoklátska nás nejvíc zaujalo okolí hradu Týřova. Je to jedna z nejdramatičtějších partií (skalní srázy, velké převýšení nad Berounkou) a přírodovědně nejhodnotnějších - je tu několik velice cenných reservací s podivuhodně zachovanou přirozenou skladbou porostů a širokým spektrem biotopů.

Zřícenina hradu se tyčí na nádherném romantickém místě, na ostrohu nad ústím Úpořského potoka do Berounky.

Míchají se zde fotky z různých let a různých ročních dob. Schválně je nechávám vedle sebe pro srovnání.

1 -- 25 | 26 -- 50 | 51 -- 61

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Pohled od Skryjí - hlavní odkaz Pohled od Skryjí - hlavní odkaz Psí víno - hlavní odkaz Týřovické skály a Týřov - hlavní odkaz Svítání nad Týřovem - hlavní odkaz
Berounka pod Týřovem - hlavní odkaz V údolí Úpoře - hlavní odkaz Pod hradem - hlavní odkaz Pod hradem - hlavní odkaz Pod hradem - hlavní odkaz
Zbytky paláce - hlavní odkaz Ruina - hlavní odkaz Ruina - hlavní odkaz Zbytky paláce - hlavní odkaz Zbytky paláce - hlavní odkaz
Zbytky paláce - hlavní odkaz Na hradě - hlavní odkaz Věž zvenku - hlavní odkaz Věž zvenku - hlavní odkaz Věž zvenku - hlavní odkaz
Věž zvenku - hlavní odkaz Věž zvenku - hlavní odkaz Věž zevnitř - hlavní odkaz Věž zevnitř - hlavní odkaz Věž zevnitř - hlavní odkaz