Křivoklátsko

předcházející hlavní stránka následující

Do psaní úvodních slov o Křivoklátsku se mi pořád nechce. Lze toho totiž napsat příliš moc a vždycky to bude málo. Jak o přírodě (oblast se snad nejlépe zachovanými původními ekosystemy Střední Evropy), tak o historii (řada významných hradů a neméně významných osobností). Takže prozatím jen pár poznámek u jednotlivých míst. Ale (jako obvykle) můžu odkázat na autora nejpovolanějšího - Jana Čáku a jeho knížku Obrázky z Podbrdska. A také na kultovní písničku Honzy Vyčítala Neklaunova zpověď. (Nevím, jak dlouho bude ten odkaz fungovat.)

Týřov (61)
Týřovické skály (48)
Večer, noc a ráno na Týřovických skalách (52)
Úpořské údolí (22)
Nad Zbirožákem (22)
Skryjská jezírka (26)
Jouglovka (71)
Čertova skála a levý břeh Berounky (28)
Vůznice (13)
Vraní skála (32)
Výrovka (40)
Velíz a okolí (18)
Okolí Točníku (25)
Hrad Krakovec (15 / 15)
Hrad Krašov (21 / 21)
Kohoutov (18)
Vlastec a Těchovín (24)
Volský vrch (18)
Mezi Týřovem a Křivoklátem (36 / 23)
Různá místa (23)