Volský vrch

předcházející širší oblast následující

Už jsem byl několikrát napomenut, že některým lokalitám se nemá dělat publicita, obzvlášť těm, které jsou chráněné, zakázané, nebo kde se leze pod zem. Tak tedy - v nejmenované oblasti je nejmenovaný kopec, říkejme mu třeba Volský vrch, a tam se kdysi těžilo cosi, třeba guáno (to aby nikoho nelákalo tam lézt). Po těžbě guána zůstala krátká štolka, umělá jeskyně a hluboký komín. Nic světoborného, snad jen to, že na stěnách krystalisují rozmanité koprolity a guaničitany, které vytvářejí povlaky jásavých barev. Kromě toho je kopec sám o sobě hezkým "kozím hřbetem" s mnoha skalními výchozy a s bizarně pokroucenými borovicemi, místem, kde je milo pobýt a pokoukat.

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Portálek - hlavní odkaz Díra - hlavní odkaz Trpaslík - hlavní odkaz Trpaslík - hlavní odkaz Chodbička - hlavní odkaz
Chodbička - hlavní odkaz Jeskyně - hlavní odkaz Stěny jeskyně - hlavní odkaz Jezírko - hlavní odkaz Komín - hlavní odkaz
Jeskyňka - hlavní odkaz Komín - hlavní odkaz Borovice - hlavní odkaz Borovice - hlavní odkaz Borovice - hlavní odkaz
Borovice - hlavní odkaz Skelet - hlavní odkaz Skelet - hlavní odkaz