Amatérská jeskyně - Absolonův dóm a dolní část

předcházející širší oblast následující

Amatérka je největším jeskynním systémem ve státě. Ve všech ohledech. Nebudu se diletantsky snažit o popis, učinili tak jiní lépe. Její objevování - to je hrdinská epopej tří generací jeskyňářů.

Fotky pocházejí z několika různých akcí. Vzhledem k rozsahu Amatérky, množství stráveného času a množství snímků (a to jsem viděl jen malou část) bylo nutno založit více skupin, zhruba podle hlavních částí - větví jeskyně. Pokud některé názvy uvádím chybně, budu vděčný za upozornění.

Ještě podotýkám, že fotografie z Amatérky (i z jiných jeskyní) pořizuji jako dokumentaci pro Správu CHKO Moravský kras.

První skupina obrázků zachycuje pár míst v nejjižnější části - z Absolonova dómu a z posledního úseku toku Punkvy.

1 -- 25 | 26 -- 26

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

V Absolonově dómu - hlavní odkaz V Absolonově dómu - hlavní odkaz V Absolonově dómu - hlavní odkaz V Absolonově dómu - hlavní odkaz V Absolonově dómu - hlavní odkaz
V Absolonově dómu - hlavní odkaz V Absolonově dómu - hlavní odkaz Krápník - hlavní odkaz Krápníky - hlavní odkaz Krápník - hlavní odkaz
Kapky - hlavní odkaz Kapky - hlavní odkaz Kapky - hlavní odkaz Kapky - hlavní odkaz Důlky - hlavní odkaz
Krápníky - hlavní odkaz Krápníky - hlavní odkaz V Amatérce - hlavní odkaz Krápníky - hlavní odkaz Krápníky - hlavní odkaz
Krápníky - hlavní odkaz Krápníky - hlavní odkaz Krápníky - hlavní odkaz Punkva - hlavní odkaz Překonávání toku - hlavní odkaz