Moravský kras - Amatérská jeskyně

předcházející hlavní stránka následující

Ačkoliv mám svou domovskou jeskyňářskou oblast v pískovcovém pseudokrasu Broumovska, vypravím se občas i do krasu skutečného, zpravidla Moravského; díky kamarádům z tamějších speleo-skupin a také díky akcím správy CHKO. Nejčastěji se jedná o nějakou brigádu spojenou s exkursí.

Přitom se učím v jeskyních fotit. Je to na dlouhé učení. Jeskynní focení je věda, chce to přípravu a nedá se to dělat ve spěchu. Co si jak člověk nasvítí, to dostane. Ale něco jsem se už přece jen naučil.

Ještě podotknu, že téměř všechny zde vystavené fotky pocházejí z jeskyní veřejně nepřístupných. A že fotky mají dvojí účel: kromě toho, aby zprostředkovaly krásu krasu, mají - pro potřebu správy CHKO - dokumentovat současný stav krápníkové výzdoby jeskyní.

Začnu samozřejmě největším jeskynním systémem, který se nabízí. Největším ve všech ohledech. Nebudu se diletantsky snažit o popis, učinili tak jiní lépe. Její objevování - to je hrdinská epopej tří generací jeskyňářů.

Fotky pocházejí z několika různých akcí. Vzhledem k rozsahu Amatérky, množství stráveného času a množství snímků (a to jsem zdaleka neviděl všechno) bylo nutno založit více skupin, zhruba podle hlavních částí - větví jeskyně. Pokud některé názvy uvádím chybně, budu vděčný za upozornění.

Pod Amatérku zde zahrnuji i jeskyně, které se sice jmenují jinak, ale jsou součástí téhož propojeného systému, tedy systému Punkvy.

Absolonův dóm a dolní část (39 / 11)
Západní macošská větev (18)
Macošský koridor (49 / 14)
střední část (46 / 5)
Diaklasová chodba (23 / 5)
Katedrála Jiřího Šlechty (28)
Východní macošská větev (31)
Sloupský potok (23 / 4)
Sloupský koridor (35)
Nový Sloupský koridor, sever (23)
Nový Sloupský koridor, jih (48)
Spirálka (53)
Piková dáma (23)
Jeskyně 13C (7)
Sloupské jeskyně - spodní patro (40 / 40)
Punkevní jeskyně (43)