Moravský kras - Amatérská jeskyně

předcházející hlavní stránka následující

Ačkoliv mám svou domovskou jeskyňářskou oblast v pískovcovém pseudokrasu Broumovska, vypravím se občas i do krasu skutečného, zpravidla Moravského; díky kamarádům z tamějších speleo-skupin a také díky akcím správy CHKO. Nejčastěji se jedná o nějakou brigádu spojenou s exkursí.

Přitom se učím v jeskyních fotit. Je to na dlouhé učení. Jeskynní focení je věda, chce to přípravu a nedá se to dělat ve spěchu. Co si jak člověk nasvítí, to dostane. Ale něco jsem se už přece jen naučil.

Ještě podotknu, že téměř všechny zde vystavené fotky pocházejí z jeskyní veřejně nepřístupných. A že fotky mají dvojí účel: kromě toho, aby zprostředkovaly krásu krasu, mají - pro potřebu správy CHKO - dokumentovat současný stav krápníkové výzdoby jeskyní.

Začnu samozřejmě největším jeskynním systémem, který se nabízí. Největším ve všech ohledech. Nebudu se diletantsky snažit o popis, učinili tak jiní lépe. Její objevování - to je hrdinská epopej tří generací jeskyňářů.

Fotky pocházejí z několika různých akcí. Vzhledem k rozsahu Amatérky, množství stráveného času a množství snímků (a to jsem zdaleka neviděl všechno) bylo nutno založit více skupin, zhruba podle hlavních částí - větví jeskyně. Pokud některé názvy uvádím chybně, budu vděčný za upozornění. Skupiny jsou seřazené zhruba podle postupu od jihu k severu.

Pod Amatérku zde zahrnuji i jeskyně, které se sice jmenují jinak, ale jsou součástí téhož propojeného systému, tedy systému Punkvy.

Absolonův dóm a dolní část (39)
Západní macošská větev (18)
Východní macošská větev (31)
Macošský koridor (47)
Konec Macošského koridoru (34)
Šolimova mísa (6)
Chrochtadlo (23)
Bludiště Milana Šlechty (7)
Rozlehlá chodba (48)
Diaklasová chodba (23)
Katedrála Jiřího Šlechty (20)
Chodba samoty (21)
Stará Amatérská jeskyně (58 / 58)
Sloupský potok (23)
Sloupský koridor (35)
Nový Sloupský koridor, sever (23)
Nový Sloupský koridor, jih (48)
Spirálka (54)
Piková dáma (23)
Jeskyně 13C (7)
Sloupské jeskyně - spodní patro (40)
Punkevní jeskyně - horní patro (42)
Punkevní jeskyně (43)