Amatérská jeskyně - Sloupský potok

předcházející širší oblast následující

Pár obrázků z krátkého úseku aktivního toku Sloupského potoka, který je snadno přístupný z Rozlehlé chodby. Vlastně jen studiové hraní si se světlem.

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Na Sloupském potoce - hlavní odkaz Na Sloupském potoce - hlavní odkaz Na Sloupském potoce - hlavní odkaz Na Sloupském potoce - hlavní odkaz Na Sloupském potoce - hlavní odkaz
Na Sloupském potoce - hlavní odkaz Na Sloupském potoce - hlavní odkaz Na Sloupském potoce - hlavní odkaz Na Sloupském potoce - hlavní odkaz Na Sloupském potoce - hlavní odkaz
Na Sloupském potoce - hlavní odkaz Na Sloupském potoce - hlavní odkaz Na Sloupském potoce - hlavní odkaz Na Sloupském potoce - hlavní odkaz Základ krápníku - hlavní odkaz
Jeskynní víla - hlavní odkaz Jeskynní víla - hlavní odkaz Jeskynní víla - hlavní odkaz Jeskynní víla - hlavní odkaz Na Sloupském potoce - hlavní odkaz
Na Sloupském potoce - hlavní odkaz Na Sloupském potoce - hlavní odkaz Na Sloupském potoce - hlavní odkaz