Za Zdoňovem

předcházející širší oblast následující

čili oblast na sever od pohraničních kopců nad Adršpachem. Rozvodí zde vybíhá trochu severněji, takže za hranicí je ještě široké údolí, odkud teče voda do Zdoňovského potoka a do Čech.

Objevitelské pocity nám při jednom výletu vnukla turistická mapa, kde je rozvodí zakresleno špatně - přímo v pohraničním potoce. A protože je tam nesmyslně zakreslen i potok protékající vesnicí, vyplynulo z toho, že se potok rozděluje a teče do Severního i Baltského moře. Jediná evropská bifurkace! To jsme museli ohledat. Samozřejmě to bylo jinak, ale našli jsme nádherný kus světa.

1 -- 25 | 26 -- 36

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Nad Zdoňovem - hlavní odkaz Nad Zdoňovem - hlavní odkaz Nad Zdoňovem - hlavní odkaz Nad Zdoňovem - hlavní odkaz Nad Zdoňovem - hlavní odkaz
Měsíc a kondensační pruhy - hlavní odkaz Nad Zdoňovem - hlavní odkaz Nad Zdoňovem - hlavní odkaz Łączna - hlavní odkaz Łączna - hlavní odkaz
Nad Łącznou - hlavní odkaz Nad Łącznou - hlavní odkaz Nad Łącznou - hlavní odkaz Nad Dobromyšlem - hlavní odkaz Nad Dobromyšlem - hlavní odkaz
Nad Dobromyšlem - hlavní odkaz Nad Dobromyšlem - hlavní odkaz Nad Dobromyšlem - hlavní odkaz Nad Dobromyšlem - hlavní odkaz Krzeszów - hlavní odkaz
Na úbočí - hlavní odkaz Na úbočí - hlavní odkaz Kondenzační pruh - hlavní odkaz Kondenzační pruh - hlavní odkaz Ělen - hlavní odkaz