Za Zdoňovem

předcházející širší oblast následující

čili oblast na sever od pohraničních kopců nad Adršpachem. Rozvodí zde vybíhá trochu severněji, takže za hranicí je ještě široké údolí, odkud teče voda do Zdoňovského potoka a do Čech.

Objevitelské pocity nám při jednom výletu vnukla turistická mapa, kde je rozvodí zakresleno špatně - přímo v pohraničním potoce. A protože je tam nesmyslně zakreslen i potok protékající vesnicí, vyplynulo z toho, že se potok rozděluje a teče do Severního i Baltského moře. Jediná evropská bifurkace! To jsme museli ohledat. Samozřejmě to bylo jinak, ale našli jsme nádherný kus světa.

1 -- 25 | 26 -- 36

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Ělen - hlavní odkaz Ělen - hlavní odkaz Ělen - hlavní odkaz Ělen - hlavní odkaz Ělen - hlavní odkaz
Ělen - hlavní odkaz Ělen - hlavní odkaz Ělen - hlavní odkaz Ělen - hlavní odkaz Ělen - hlavní odkaz
Ělen - hlavní odkaz