předcházející obsah skupiny následující Kosmogramy
Kosmogramy - větší formát
Tak už tedy máme o něco jasněji. Je to geopunkturní kruh. Že vám tenhle neologismus, přesněji newspeak nic neříká? To nejste sami. Ale musí to být něco úžasného a důležitého, když kvůli tomu stálo za to zprznit rozcestí s kapličkou. Tak pátrejme, samozřejmě na internetu.

Ejhle - jde o planetární rovnováhu, která se tady zachraňuje. Abych nebyl nařčen, že něco vytrhávám ze souvislostí, nechme promluvit autora:

... dvě kamenné kompozice, jako pocta planetární rovnováze. Planetární rovnováha ve všech svých aspektech je rozhodující nejenom pro život rostlin, ale také pro život všech bytostí žijících na Zemi.Moderní lidská civilizace začala vážně narušovat planetární rovnováhu, což se projevuje v přírodních ekologických neštěstích na celém světě. Zvrátit trend, který vede k destrukci Života na Zemi, znamená potřebu vědomého úsilí k obnovení rovnováhy na všech úrovních kultury a přirozeného prostředí.

Dál se dozvíme, že ty šutry nejsou šutry, nýbrž litopunktura, a obrázky nejsou obrázky (něco tak banálního), nýbrž kosmogramy(!):

Litopunktura je umělecká metoda podobná aukupunktuře. Místo aukupunkturních jehel, jsou na vybraná místa krajiny stavěny kamenné stély. V posledních dvaceti letech přináší litopunktura rovnováhu a harmonii místům a krajinám celého světa. Základem litopunktury je tvorba kosmogramů, vizuálních znaků, které jso u schopny přenášet informace za hranice času a prostoru.

Takže kosmogramy, litopunktura, obnovení planetární rovnováhy na všech úrovních, přenos informace za hranice času a prostoru... Není divu, že na tak velké úkoly nějaká kaplička (ještě k tomu, fujtajbl, křesťanská) nestačí a není důvod brát na ni jakýkoliv ohled.

Čeština má pro to jedno nádherné slovo: MAŠÍBL. Mašíblové mají několik věcí společných: vidí (jednoduchá) řešení těch nejzásadnějších otázek, vynalézají ty nejúčinnější pomůcky a přístroje na cokoliv, znají původ všech osobních i civilisačních těžkostí. Vše z čiré (vlastní) geniality, nezištně, bez postranních úmyslů. No, když si přečtete ty weby, které o tomto "geopunkturním kruhu" referují, neubráníte se dojmu, že to s tou nezištností nebude tak slavné. Výnosného byznysu s lidskou hloupostí je tam habaděj. Tedy - nikoliv v souvislosti s tímto kruhem, ale s nabízenými semináři, čtením energií apod. Jaké peníze protekly zdejším kruhem, není jasné. Ale na ceduli je uveden soukromý sponsor, nikoliv logo EU. Tak snad to tedy bylo realisováno v rámci mašíblu a nikoliv z veřejných rozpočtů.

pokračování...

F: srpen 2017, Z: 2018/01   napsat komentář