předcházející obsah skupiny následující Na staré kládě
Na staré kládě - větší formát
Ničeho není v Zadní zemi víc než písku, a pak stromů. Živých i mrtvých. Kvůli mrtvým by se dávná hrabata a knížata točila ve svých šlechtických hrobkách, kdyby mohla vidět spoušť v kdysi vlastních lesích. Tisíce suchých stromů, padlých či uřezaných při dávných probírkách, ale nikdy neodvezených, poctivě v krbech nespálených. Mnohdy naházených jen na hromady. Kdysi se knížecí hajní mohli uhonit bab, aby takové dřevo netahaly z lesů do chalup, dnes ticho, tlení na dnech roklí s rezavými rašeliništi. Kmeny všude, křížem krážem přes sebe. Některé suché, jiné padlé a ztrouchnivělé, porostlé již mladými smrčky jako v pralese. Semenáčky z nich rostou k nebi v pravidelných řadách i vzdálenostech, jako když zelená selata přilehnou k matce a sají z ní životodárné mléko. Některé suché stromy dosud stojí. Nepatrně se o ně opřeš a naráz se zřítí, rozpadnou. Vylomí se i s kořenem, možno si v takových roklích hrát na bájného obra. Jiné stromy jsou ale přes svoji suchost dosud pevné a pružné. Chceš je vyvrátit rozkýváním. Špička souše se divoce kloní sem a tam, a náhle se bez varování s prasknutím zřítí dolů jako odseknuta šavlí. Často několik metrů dlouhá, s ostrou mečovitou štěpinou - probodla by tě, kdybys neuskočil.

M. Nevrlý

F: září 2008, Z: 2008/10   napsat komentář