předcházející obsah skupiny následující Rysí kámen
Rysí kámen - větší formát
Zadní země je spící kraj. Kdysi tu stály hrádky, dnes jen stěží nalezitelné rozvaliny splývají se skalami. Před stoletím stávaly při zemské hranici v osamělých zadních vsích domy, dnes nestojí. Před půlstoletím jezdil údolím Křinice přes výstavný Český mlýn autobus do Drážďan, dnes kopřivy jako šípkové růže zarostly veselou mlýnskou louku a - kupodivu - nepoznáš, kde mlýn stával. Kdybys neznal staré pohlednice, neuvěřil bys: na staré cestě jsou záseky a nad Křinicí létají jen černí čápi a těžce se zvedají ze zcela zpustlých luk. Strhneš-li náhodou v rokli tak divoké, že bys přísahal, že jsi prvním člověkem, který do ní vstoupil, koberec rašeliníku, můžeš najít hluboko pod ním kamennou cestu z hladce opracovaných pískovcových kvádrů - kočáry po ní kdysi mohly jezdit. To čas pohltil Zadní zemi a ona za půl století po odchodu tehdejších obyvatel zase všechno lidské ukryla a nádherně se vrací ke své opuštěnosti, jako když prales v mexickém Yucatanu skryl dávné indiánské chrámy. Dřevěné památky zetlejí, ale v Zadní zemi navždy zůstávají sta znamení vytesaných kdysi lidmi do skal - loveckých trubek, hraběcích znaků, křížů, mečů, kalichů, vlčích desek, rysích kamenů, medvědích obrazů, nápisů, letopočtů. Všechno kdysi něco znamenalo, ale nyní pusto a tajemno. Po liduprázdných lesích a srázech leží tisíce podřezaných stromů po dávných probírkách, nikdo je neodklidil, neodvezl. Jen znesnadňují chůzi jako šípkové keře ve staré pohádce. Jsou-li rozřezány a vyrovnány do metrů, pak tyto hromady dávno zetlely, prstem je promáčkneš; znovu se zazelenaly a rostou z nich nové stromy. Vše utichlo, Zadní země je spící kraj.

M. Nevrlý

F: září 2008, Z: 2008/10   napsat komentář