předcházející obsah skupiny následující Inkrustace - větší formát
Inkrustace

Na mnoha místech je patrný další geologický jev: solné zvětrávání. Voda difundující pískovcovým masivem rozpouští uložené soli (ano, jde o mořské sedimenty); na povrchu se voda odpařuje a soli krystalisují. Při krystalisaci odlamují zrnka v pískovci a přispívají k erosi pískovce.

F: září 2014, Z: 2014/10   napsat komentář