analytický výklad: 1. fáze výkladu horoskopu. Spočívá v analyse jednotlivých prvků horoskopu, určení jejich hodnoty, síly podle nejzákladnějších vazeb (postavení ve znamení, domu,...). Zhodnocení významu všech jednotlivých prvků a jejich nejjednodušších vztahů - aspektů.

ascendent: Nejdůležitější bod horoskopu. Na obloze je to průsečík ekliptiky s obzorem na východě - bod (potenciálně planeta), který právě vychází. Opačný bod (právě zapadající) se nazývá descendent. Ascendentem začíná 1. dům, který určuje základní osobnostní rysy nositele horoskopu. Ascendent se vlivem rotace Země (oblohy) posunuje ekliptikou rychlostí 360 stupňů za (hvězdný) den spolu s celým systemem domů. Odtud potřeba vysoké přesnosti data narození - rozdíl 4 minut způsobí změnu postavení ascendentu o 1 stupeň, což může (např. na rozhraní sousedních znamení) zásadně změnit obsah horoskopu.

aspekty: Vzájemná postavení prvků horoskopu. Protože se planety pohybují přibližně po ekliptice, pracuje se především s rozdílem ekliptikální délky, který udává i vzdálenost prvků. Pokud je rozdíl ekl. délek (alespoň přibližně) roven násobku šířky znamení (30 stupňů), vytvářejí prvky aspekt. Nejdůležitější aspekty jsou:
konjunkce - prvky vedle sebe na ekliptice (ambivalentní),
oposice - prvky proti sobě (vzdáenost 180 st.; neharmonická - neblahá)
trigon - prvky ve vrcholech rovnostranného trojúhelníku (vzdálenost 120 st.; harmonický)
a jejich části:
kvadratura - vzdálenost 90 st; neharmonická
sextil - vzdálenost 60 st; harmonický; a další
Dále se někdy uvažují další aspekty dle ekliptikální šířky a deklinace prvků.

citlivé body: Body na ekliptice vypočtené lineární kombinací posic některých planet.

dekan: Třetina znamení. Např. 2. dekan Býka je úsek ekliptikálních délek od 40 do 50 stupňů. Mají své významy, které mírně modifikují základní význam znamení.

délkové aspekty: Základní typ aspektů - podle rozdílu ekliptikálních délek. Mimo nich se jetě pracuje s paralelami (prvky se stejnou ekl. šířkou, resp. deklinací).

direkce: Metody progresivního horoskopu.

divinace:

domy:

efemeridy:

ekliptika:

epicykl:

excentr:

horoskop:

hrot:

humanistická astrologie:

individualní horoskop:

jarní bod:

konjunkce:

kulminace:

kvadratura:

lunární:

medium coeli:

meridián: = poledník; spec. ve smyslu místní poledník.

mundánní:

"narozen ve znamení...":

nativita:

oposice:

ozáření:

paralaxa:

paralely: ...... já už to fakt někdy dopíšu ......

platonský rok:

poledník:

poloviční vzdalenosti:

precese:

progresivní:

prvky:

radikální horoskop/prvky:

signifikátor:

silné/slabé prvky:

sluneční činnost:

solární revoluce (s. horoskop):

syntetický výklad: 2., hlavní fáze výkladu horoskopu. Spočívá ve vyhodnocení souhry prvků a aspektů obsažených v horoskopu s ohledem na hledané vlastnosti a disposice nositele horoskopu. Jelikož k vykládané vlastnosti má obvykle vztah velké množství prvků a jejich kombinací s jinými prvky, je třeba při syntetické výkladu určit jejich prioritu, korigovat charakter prvků podle vzájemné aspektace a podle hlavních charakteristik celého horoskopu.

theorie věků:

transity:

uzly:

věk Vodnáře:

vládce:

znamení:

zodiak:

zrcadlení:

zvířetník: