Apokryfní motivy v bibli

předcházející hlavní stránka

Apokryfní literatura vznikala v úzkém kontaktu s biblickými knihami a v podobném myšlenkovém prostředí. Proto není divu, že se nejen v apokryfech ale i v samotné bibli nacházejí texty, jež se vyznačují živou obrazotvorností až bizarní fantazií. Stejně jako v apokryfech, i zde se často objevuje úcta k mimořádným osobnostem hraničící se zbožňováním, neodbytný zájem o posmrtný život, a s ním spojený požadavek, aby dobří lidé byli odměněni a zlí potrestáni.

Většinu těchto motivů bychom rádi soustředili na toto místo, některé však z praktických důvodů ponecháváme ve skupině apokryfní (např. "Daniel a Přídavky k Danielovi"). To se týká i případů, kdy u jednoho zobrazení připomínáme nejen apokryfní, ale i biblický text.

Texty jsou citovány podle Českého ekumenického překladu.

Hospodin s anděly pohřbívá Mojžíše - hlavní odkaz
Hospodin s anděly pohřbívá Mojžíše - větší formát Hospodin s anděly pohřbívá Mojžíše - menší formát
Nanebevzetí Elijášovo - hlavní odkaz
Nanebevzetí Elijášovo - větší formát Nanebevzetí Elijášovo - menší formát
Žalmista toužící po utrpení nepřátel - hlavní odkaz
Žalmista toužící po utrpení nepřátel - větší formát Žalmista toužící po utrpení nepřátel - menší formát