kliknutím: větší formát

předcházející odkaz na větší formát obsah skupiny odkaz na menší formát bez komentáře následující

Noemova archa

Norimberská bible, 1483, Victoria and Albert Museum, Londýn


A holubice k němu v době večerní přilétla, a hle, měla v zobáčku čerstvý olivový lístek. Tak Noe poznal, že vody ze země ustoupily

1. Mojžíšova 8,11

To bylo šesté pokolení. Jak veliká radost pojala všechny, i mě, že jsme unikli strašlivé zhoubě! Dlouho nás trápily vlny a hrozná jsem snášela muka já i můj manžel, tchyně i tchán, švagři i manželky jejich.

Sibylské věštby 1,287-290

kontext: Sibylské věštby