kliknutím: větší formát

předcházející odkaz na větší formát obsah skupiny odkaz na menší formát bez komentáře následující

Sibylla Kumská

Michelangelo Buonarotti, Sixtinská kaple, ca. 1510


Vypráví se, že posledního římského krále Tarquinia Superba (Zpupného) navštívila Sibylla Kumská a nabídla mu devět knih věšteb. Když se zdráhal zaplatit požadovanou částku, spálila před ním tři knihy a potom další tři. Přitom pokaždé žádala stejnou cenu, za kterou král zbylé tři knihy nakonec koupil. - V Michelangelově Sixtinské kapli je pět Sibyll vedle sedmi starozákonních proroků.

kontext: Sibylské věštby