kliknutím: větší formát

předcházející odkaz na větší formát obsah skupiny odkaz na menší formát bez komentáře následující

Anděl odvádí Henocha do nebe

Nicholas Verdunský, 1181, cloisonné na klášterním oltáři, Neuburg, Rakousko


Ve věku šedesáti pěti let zplodil Henoch Metúšelacha. A chodil Henoch s Bohem po zplození Metúšelacha tři sta let a zplodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo tři sta šedesát pět let. I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal.

1. Mojžíšova 5,21-24

"Vzmuž se, Henochu! Opravdu se neboj! Poslal nás k tobě věčný Hospodin. Hle, ty s námi dnes vystoupíš na nebe. Řekni svým synům a všem svým domácím lidem vše, co mají udělat bez tebe na zemi v tvém domě, a aby tě nikdo nehledal, dokud tě Hospodin k nim nevrátí."

2. Henoch 1

kontext: 2. Henoch