2. Henoch

předcházející hlavní stránka následující

Starozákonní apokryf popisuje Henochovo vidění v nebeských i podsvětných končinách, sestoupení Mesiáše, a soudný den. Obsahuje dále výklady o hierarchii andělů, o potopě a dosavadním běhu dějin, a také různá astronomická pozorování, úvahy a mravní ponaučení.

Henochovo vidění se dochovalo ve dvou odlišných verzích: v delší etiopské ("1. Henoch") a v kratší staroslověnské ("2. Henoch"). V jejím závěru se Henoch vrací ke své rodině, vypráví, co viděl, a nakonec je znovu vzat do nebe.

Text citován podle Českého ekumenického překladu a podle Knihy tajemství a moudrosti. Mimobiblické židovské spisy: pseudoepigrafy, I, Praha 1995 (přeložili Radivoj Jakovljevič, Zoe Hauptová, Václav Konzal).

Anděl odvádí Henocha do nebe - hlavní odkaz
Anděl odvádí Henocha do nebe - větší formát Anděl odvádí Henocha do nebe - menší formát