Zkoušky – tématické okruhy

Níže uváděný materiál nejsou "zkušební otázky" (s nimiž by se přímo při zkoušce pracovalo a které by si např. student losoval jako u maturity), nýbrž tématické okruhy k opakování zkoušené látky, jejichž záměrem je vymezit zkoušené penzum ve standardním požadovaném rozsahu.


(mp / poslední úprava 16.9.2005 )

created by EasyPad