Babka

předcházející širší oblast následující

Na Babku jsme narazili náhodou. Při toulání kolem Mníšku zahlédly děti z posedu vyčnívat z lesa bílou skálu. Později jsme zjistili, že podobných skal je v nejbližším okolí spousta. Většinou jde o staré lomy, ve kterých se lámal zdejší nádherně čistě bílý křemenec; předpokládám, že jím je vydlážděná značná část Prahy. Dnes se tu již netěží, ale obnažená hornina stále svítí do dálky a vytváří úchvatná zákoutí jako stvořená pro trampy (a naše děti, které se tu vyřádí).

Samotná Babka vystupuje ze severozápadních svahů Hřebenů na půli cesty mezi Mníškem a Řevnicemi. Z jedné strany ji míjí údolí Babského potoka se silnicí, na druhou stranu spadá protáhlým hřbetem Malé Babky ("Pišťáku"). Na obou stranách narazíte na přirozené skalní výchozy i staré, již zarostlé kamenolomy.

Na Malé Babce (lidově "Pišťáku") bývalo v pozdní bronzové době hradiště (a možná i ve slovanské střední době hradištní). Datování není moc jisté, nálezů bylo málo - šlo asi spíš jen o strážní stanoviště. Dodnes jsou však zřetelně patrné 3 rovnoběžné valy na horní straně ostrohu. Vlastní ostroh tvoří krásný křemencový skalnatý hřebínek spadající do údolí.

1 -- 25 | 26 -- 49

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Převis na Babce - hlavní odkaz Na Babce - hlavní odkaz Výhled z Babky - hlavní odkaz Na hřebenu - hlavní odkaz Převis na Babce - hlavní odkaz
Převis na Babce - hlavní odkaz Lezkyně - hlavní odkaz Podbrdsko - hlavní odkaz Stromy na skále - hlavní odkaz Stromy na skále - hlavní odkaz
Stromy na skále - hlavní odkaz Tonička na větvi - hlavní odkaz nové
Vrchol Babky - hlavní odkaz
U Babky - hlavní odkaz Mezi Mníškem a Babkou - hlavní odkaz
Mezi Mníškem a Babkou - hlavní odkaz Požerek - hlavní odkaz Požerek - hlavní odkaz Jeskyně na Babce - hlavní odkaz Západ Slunce za Plešivec - hlavní odkaz
Podbrdská krajina při soumraku - hlavní odkaz Opice - hlavní odkaz Opice - hlavní odkaz Prehistorický val - hlavní odkaz Prehistorický val - hlavní odkaz