Džbán - Kozinecká stráň

předcházející širší oblast následující

Lokalita na jižním srázu Markvarecké roviny. Rozvolněná teplomilná doubrava s bohatým bylinným patrem, především s obrovským porostem třemdavy bílé (Dictamnus albus). Říká se o ní ledacos. Třeba že má nejkrásnější květy ze všech. (Jako o mnohých jiných kytkách; vždy právem.) Ano, má. Nebo že její vůně je tak silná, že může vzplanout. Jsou to totiž těkavé silice, které jsou hořlavé. Stačí, když je hustý porost třemdavy v plném květu, je horko a praží do toho slunce. Naprosto tomu věřím, zapalovač bych tu raději nevytahoval. (Jak to asi udělal kdysi Mojžíš; srv. Ex 3, 1-3.) Asi ne nadarmo se anglicky jmenuje Burning bush.

Byl to můj nejsilnější čichový květinový zážitek. Ještě jsem nezažil, aby kytka voněla jako prvotřídní pivo - nějaký Ale z blízkého Zichovce nebo z pivovaru Zloun (z Loun), abychom nechodili daleko. Hořce a trochu citrusově. A strašně silně.

Rostou tu i další vzácné květiny, ale v této době dominuje třemdava. Doufal jsem, že také najdu střevičníky v sousední reservaci Na Spáleništi. Tam jsem nenašel vůbec nic.

Ty fotky květů se budou hodně opakovat. Ale přece se netáhnu takovou dálku ve vedru, aby se podíval na jeden květ a šel pryč...

1 -- 25 | 26 -- 49

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

nové
Uprostřed Džbánu - hlavní odkaz
nové
Na hraně srázu - hlavní odkaz
nové
Na hraně srázu - hlavní odkaz
nové
Erose v praxi - hlavní odkaz
nové
Třemdava bílá - hlavní odkaz
nové
Třemdava bílá - hlavní odkaz
nové
Třemdava bílá - hlavní odkaz
nové
Třemdava bílá - hlavní odkaz
nové
Třemdava bílá - hlavní odkaz
nové
Třemdava bílá - hlavní odkaz
nové
Třemdava bílá - hlavní odkaz
nové
Třemdava bílá - hlavní odkaz
nové
Třemdava bílá - hlavní odkaz
nové
Třemdava bílá - hlavní odkaz
nové
Kamejka modronachová - hlavní odkaz
nové
Kamejka modronachová - hlavní odkaz
nové
Kamejka modronachová - hlavní odkaz
nové
Kamejka modronachová - hlavní odkaz
nové
Medovník meduňkolistý - hlavní odkaz
nové
Medovník meduňkolistý - hlavní odkaz
nové
Medovník meduňkolistý - hlavní odkaz
nové
Tolita lékařská - hlavní odkaz
nové
Tolita lékařská - hlavní odkaz
nové
Kuloštítník temný - hlavní odkaz
nové
Kuloštítník temný - hlavní odkaz