Poohří

předcházející hlavní stránka následující

Krajina nepříliš vhodná pro trampování. Přesto převelice atraktivní. Pod značně civilisovaným, zemědělským povrchem se skrývá prastará historie a mnohá tajemství. Málokde je protiklad současnosti s dávnověkem, fádnosti s inspirací tak mohutný jako zde.

Panenský Týnec (36)
Menhir u Klobuk (11)
Menhir u Slavětína (10)
Menhir u Drahomyšle (4)
Hřivčice (23)
Blšanský Chlum (20)
Kamenná slunce (12 / 12)
Hradiště Stradonice (8 / 8)
Louny (8)
Cítoliby (8)
Doksany (27 / 27)
Židovský hřbitov v Libochovicích (22 / 22)
Od cesty (20)
Řisutský rybník (11)