Hradiště Stradonice

předcházející širší oblast následující

V Čechách jsou tři obce toho jména. A dvě z nich jsou slavné jako archeologické lokality - keltské pevnosti. Může to být náhoda? Že by jméno pocházelo z keltštiny a dochovalo se až do dneška? Úplně vyloučené to není. Keltských toponym (místních jmen) užíváme mnoho - třeba jména řady velkých českých řek: Labe, Otava, Ohře, Jizera... ale i měst - třeba všechny Týny, Týnce a Týniště, pravděpodobně Chrudim.

Keltští Bójové podle historiků kolektivně odtáhli ze své země Boiohaema-Čech někdy v posledních letech před přelomem letopočtu. Určitě ale neodtáhli všichni, část usedlého obyvatelstva zůstala, takže kontinuita osídlení a paměť uložená (nejen) do místních jmen přetrvala.

Ty světoznámé Stradonice s druhým největším českým oppidem se nacházejí jinde, u Berounky pod Nižborem. Zdejší hradiště bylo skrovnější, pouhých 7 hektarů opevněné plochy. Vzhledem k důkladnosti opevnění se muselo jednat o významné místo. Zachovaly se pozůstatky valu a příkopu na horní - severovýchodní straně ostrožny.

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Hradištní val - hlavní odkaz Hradištní val - hlavní odkaz Hradištní val - hlavní odkaz Hradištní val - hlavní odkaz Rozcestník - hlavní odkaz
Kopce - hlavní odkaz Je jaro. - hlavní odkaz Je jaro. - hlavní odkaz