Prof. ThDr. Jan Heller (22. 4. 1925 - 15. 1. 2008)15. ledna 2008 časně ráno, obklopen svými blízkými, zemřel po dlouhé a vysilující nemoci, které statečně čelil, emeritní profesor Evangelické teologické fakulty UK Jan Heller.

Pohřeb se konal v sobotu 26.1. ve 14 hod. v evangelickém kostele u Salvátora.

Dokumenty z pohřebních bohoslužeb:
kázání doc. ThDr. Martina Prudkého
Predigt anläßlich des Begräbnisgottesdienstes - doc. ThDr. Martin Prudký
promluva prof. ThDr. Pavla Filipiho
fotografie
smuteční oznámení
Todesanzeige auf Deutsch

Deutsche web-page mit Texten von Prof. Jan Heller
Übersetzung des Buches "Der herabsteigende Gott" [orig. Bůh sestupující]
Predigten
Prof. ThDr. Jan Heller (1925 - 2008)

Narozen v Plzni, studoval filosofii a teologii v Praze a Basileji, od r. 1950 působil na tehdejší Komenského bohoslovecké fakultě nejprve jako lektor hebrejštiny, posléze jako docent religionistiky, od r. 1977 pak jako profesor Starého zákona. V letech 1966–1968 vyučoval jako hostující docent na Humboldtově univerzitě a Kirchliche Hochschule v Berlíně. Podílel se na vzniku Českého ekumenického překladu Bible, je autorem řady odborných prací, jak z oboru religionistiky, v níž se zaměřoval na náboženství starověku, tak ze starozákonní biblistiky. Po svém emeritování v r. 1992 pokračoval ještě nějakou dobu ve výuce, mj. na Katolické teologické fakultě UK, věnoval se práci na obsáhlém Výkladovém slovníku biblických jmen (vyšel v Praze 2003) a činnosti popularizační. Širší veřejnosti je znám jako autor neotřelých výkladů biblických textů, vydaných ve sbírkách Jak orat s čertem (2005), Stezka ve skalách (2006), Obtížné oddíly knih Mojžíšových (s M. Prudkým, 2006), a rozhlasových zamyšlení nad nedělními biblickými čteními k bohoslužbám (částečně vyšla tiskem: Znamení odkazující k nebi, 2007).