Kříže, kostely apod.

předcházející hlavní stránka následující

Na toulkách krajinou mě přitahují různé - hlavně drobné - sakrální stavby a symboly. Dávají krajině další, hlubší rozměr a výpověď. Nezáleží na tom, jakou měrou se na jejich vzniku podílela autentická víra, lidová pověra či magie, nebo jen dobová móda a barokní zbožná totalita. Mnohé z nich mají prastarou kontinuitu sahající do pohanských dob. Zdůrazňují a spoluvytvářejí genius loci.

Citlivého poutníka musí křížek v polích nebo symbol vyrytý do skály oslovit. Vždyť mu vlastně potvrzuje jeho vlastní pocity, dokládá mu, že genius loci je něco svrchovaně skutečného. Že stejně silný pocit, vztah k onomu místu měli i dřívější lidé, kteří zde chodili po staletí. Že nejde jenom o nějakou jeho vlastní ilusi a romantickou projekci.

U drobných památek záměrně neuvádím přesnou lokalisaci. Jsou bohužel příliš zranitelné a nechci příliš napomáhat tomu, aby se ocitly v nějaké soukromé sbírce v zahraničí. Ale pokud Vás zaujmou a budete je chtít vyhledat, hledejte. Hledání a nacházení je krásné.

Kostely a kaple (64 / 1)
Pravoslavné kostely - viz Cesta do Řecka a Rila 1983.
Klášter Kilmacduagh
Klášter Müstair
Ostré u Úštěka
Kapličky, Boží muka a svaté obrázky (28)
Kříže (62)
Smírčí kříže (38)
Skalní kaple (33)
Skalní rytiny (38)
Sochy (11)
Židovské hřbitovy (30)
Kostnice (6)
Trampské umění (23)
Jiné památky (6)