Židovské hřbitovy

předcházející širší oblast následující

V poslední době ožívá zájem o židovské hřbitovy, přinejmenším v prostředí, kde se pohybuji. Kolegové a studenti z naší fakulty pomáhají staré poničené hřbitovy opravovat a dokumentují dochované nápisy. Jednak ze zájmu o hebrejštinu, trochu z dnes módního filosemitismu, také je to příjemně strávený čas s podobně naladěnými lidmi v zajímavém prostředí. Moje školská hebrejština na nápisy na náhrobcích nestačí (kromě několika standardních opakujících se obratů). Leč venkovské židovské hřbitovy také rád vyhledávám - pro jejich genius loci, který jejich obecná zanedbanost a zarostlost spíš podporuje a zvýrazňuje. Jednoduchost náhrobků vyjadřuje naši rovnost ve smrti. Bujná a neupravovaná vegetace zase naši identifikaci s ostatním stvořením a odevzdání do rukou Stvořitele. Bez zbytečné (a sub specie aeternitatis směšné) zdobnosti a chval na pochovaného. Tak, jak to vyjadřují dva často užívané, vzájemně komplementární citáty:
Áfar attá v'el áfar tášúv. - Prach jsi a v prach se navrátíš; Gen 3,19 (třeba nad branou nového židovského hřbitova ve Strašnicích).
Ale také: Aní jádatí góalí chaj v'acharón al áfar jákúm. - Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem; Job 19,25 (hojně citováno i na křesťanských hřbitovech).
Žádné barvotiskové vykreslování vzkříšení, soudu, ráje, nebe či pekla... Jen prosté ujištění, že Ten, od něhož jsme život přijali, Ten bude mít také poslední slovo. Nic víc, nic míň. Toto poselství, vděčné a vyrovnané přijetí vlastní smrti i vlastního života (což jsou neoddělitelné dvě strany téže mince), nám zřetelně tlumočí židovské hřbitovy.

Další obrázky jsou ve skupině Židovský hřbitov v Uhříněvsi, Židovský hřbitov v Litni, Židovský hřbitov u Luže, Židovský hřbitov v Libochovicích, Hřivčice nebo Žamberk.

1 -- 25 | 26 -- 30

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Na židovském hřbitově - hlavní odkaz Na židovském hřbitově - hlavní odkaz Na židovském hřbitově - hlavní odkaz Na židovském hřbitově - hlavní odkaz Na židovském hřbitově - hlavní odkaz
Na židovském hřbitově - hlavní odkaz Na židovském hřbitově - hlavní odkaz Na židovském hřbitově - hlavní odkaz Na židovském hřbitově - hlavní odkaz Židovský hřbitov v Rabštejnu - hlavní odkaz
Židovský hřbitov v Rabštejnu - hlavní odkaz Hřbitovní brána - hlavní odkaz Na židovském hřbitově - hlavní odkaz Na židovském hřbitově - hlavní odkaz Na židovském hřbitově - hlavní odkaz
Na židovském hřbitově - hlavní odkaz Na židovském hřbitově - hlavní odkaz Na židovském hřbitově - hlavní odkaz Na židovském hřbitově - hlavní odkaz Na židovském hřbitově - hlavní odkaz
Na židovském hřbitově - hlavní odkaz Na židovském hřbitově - hlavní odkaz Na židovském hřbitově - hlavní odkaz Jičínský židovský hřbitov - hlavní odkaz Jičínský židovský hřbitov - hlavní odkaz