Kovářova rokle

předcházející širší oblast následující

Nejznámější oblast celých Stěn. Docela právem, je opravdu krásná, i když zde ve Stěnách je každý superlativ relativní (to je ale ošklivá kontradikce :-) ). Nejsou zde místa druhé jakosti. A proč se ta rokle nazývá Kovářovou? Přečtěte si o tom pověst zaznamenanou na stránkách Libora Rouska.

Tuto pověst sepsal polický spisovatel a vydavatel Antonín Krtička ve svých Bájích a pověstech z kraje Jiráskova. Jen na okraj podotkněme, že Krtička ve svém vyprávění spojil několik původně samostatných motivů. Především: skutečná postava hvězdeckého poustevníka Kristiana Goldsteina nemá nic společného s vůdcem loupežnické bandy, toto spojení vzniklo až v Krtičkově hlavě, aby dodalo jeho pověsti morální akcent. Představa loupežníka-kováře má patrně původ ve starší pověsti tradované mezi broumovskými Němci. V ní vystupuje vůdce loupežnické bandy jménem Schmied (něm. Kovář), který byl podle verze pověsti buď odsouzen a popraven, nebo zabit při pokusu o loupežné přepadení někde ve Stěnách; rozhodně se ale kovářským řemeslem nezabýval. I tento loupežník a celé loupežnictví ve skalách patří do říše romantických povídaček. Ale to nevadí, pověst o kovářovi a jeho rokli je pěkná, pověsti žijí svým vlastním životem a to je dobře.

Do Kovářovy rokle se podíváme v několika ročních dobách a budeme jí procházet zespoda nahoru. Zimní snímky budou v následujících skupinách.

1 -- 25 | 26 -- 50 | 51 -- 75 | 76 -- 85

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Světlo na cestě - hlavní odkaz Světlo na cestě - hlavní odkaz Světlo - hlavní odkaz Světlo - hlavní odkaz Světlo - hlavní odkaz
Větve - hlavní odkaz Podzim v Kovářově rokli - hlavní odkaz Podzim v Kovářově rokli - hlavní odkaz Tvář - hlavní odkaz Tvář - hlavní odkaz
Tvář - hlavní odkaz Pod Mariánskou jeskyní - hlavní odkaz U Mariánské jeskyně - hlavní odkaz Pod Kovárnou - hlavní odkaz Vrtule - hlavní odkaz
Pohled se Supí brány do Kovářovy rokle - hlavní odkaz Pohled se Supí brány do Kovářovy rokle - hlavní odkaz Zlatý buk - hlavní odkaz Závěr Kovářovy rokle - hlavní odkaz Panna Maria z jeskyně - hlavní odkaz
Věže nad Mariánskou jeskyní - hlavní odkaz Nebojsa - hlavní odkaz Poustevník - hlavní odkaz Věže nad Kovárnou - hlavní odkaz Věž - hlavní odkaz