Albertovy skály

předcházející širší oblast následující

Albertovy skály jsou jednou z nejúžasnějších lokalit středního Povltaví. Na pravém břehu Vltavy nad meandrem u Nalžovického Podhájí spadají do řeky (vlastně do přehrady) vysoké srázy s množstvím skalních stěn a pilířů, rostoucích kolmo z vody do výše téměř 100 metrů. Přímo uprostřed těchto srázů se klikatí a nahoru dolů šplhá kamzičí naučná stezka s odbočkami na vrcholy pilířů. Projít ty cca 4 km je namáhavá akce na půl dne, ale stojí za to. Jednak kvůli úchvatným výhledům na řeku čeřící se ve stometrové hloubce přímo pod nosem a na imposantní skalní partie, jednak pozornější návštěvník ocení místní bohatou floru (méně pozorného poučí řada informačních tabulí). Na sousedním kopci Drbákovu pak ve velkém množství rostou mohutné stromové exempláře tisu červeného - nádhera, jaká se jinde nevidí.

Jde o jeden z nejlépe zachovaných ekosystemů vltavského říčního fenomenu a proto je celá oblast chráněná jako národní přírodních reservace - jedna z nejcennějších reservací ve Středních Čechách. Takže nepřipadá v úvahu nějaké prolézání nadivoko a vůbec je potřeba se chovat slušně.

Některé fotky pocházejí z výletu v létě 2000. Nestojí za moc, mizerné světlo a mizerný film. Ale pár jich zde zachovám kvůli vzpomínce. Jiné jsou o 20 let novější. Pochopitelně se pohledy opakují.

1 -- 25 | 26 -- 29

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Rozchodník - hlavní odkaz Rozchodník - hlavní odkaz Rozchodník - hlavní odkaz Blíží se slejvák. - hlavní odkaz