Lom Velká Amerika

předcházející širší oblast následující

V okolí Mořiny se kdysi (v první polovině 20. stol.) těžil vápenec "nálevkovým způsobem" - spodem, jako černé uhlí: nejkvalitnější vrstvou horniny se prorazila štola, na několika místech se hornina vytěžila až k povrchu. Tím vznikly slavné jámové lomy Velká a Malá Amerika, Mexiko a další spojené dvěma systémy podzemních chodeb. Tento způsob těžby byl umožněn vertikálním postavením vrstev na antiklinále. To zde zaregistroval již slavný Joachim Barrande. Z jeho mapy také pochází lokální pojmenování "Amerika" (to se v souvislosti s těžbou nikdy nepoužívalo, znovu bylo zavedeno až v 60. letech). Dnes se zde již netěží, zato se lomy staly magnetickým pólem pražského okolí pro trampy a jiné romantické duše. A netopýrům jsou opuštěné štoly noclehárnou a zimovištěm, kde tráví svůj zimní spánek. Jejich přítomnost a populační dynamiku zoologové pečlivě sledují. Já jsem měl to štěstí, že jsem se mohl účastnit jedné ze zoologických výprav za netopýry.

Kolem Amerik a ostatních zdejších lomů vznikla řada trampských legend a pověstí; nejznámější jsou pověsti o Hagenovi (kolují v několika variantách), jiné se vážou k pomníčkům těch, kteří zde přišli o život.

Realističtější a doslova hluboce zasvěcený pohled na tamější podzemní svět nabízí Společnost pro výzkum historického podzemí CMA. Na jejích stránkách naleznete mj. i mnoho fotografií z průzkumů a zajišťovacích prací. A ještě pár dalších stránek k Americe a podobným záležitostem, třeba: Společnost Barbora provozující mj. Skanzen Solvayovy lomy, stránky Lomy Amerika apod. Jo, a nezapomeňte navštívit zdařilý web Surikaty - Járy Cimrmana českého podzemí.

Mé obrázky jsou už vesměs dosti staré. Své "americké období", kterým si každý musel projít, mám už za sebou. Ale romantika starých lomů a štol byla jedním ze zdrojů mého zájmu o jeskyně.

1 -- 25 | 26 -- 35

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Rak - hlavní odkaz Rak - hlavní odkaz Rak - hlavní odkaz Rak - hlavní odkaz Rak - hlavní odkaz
Rak - hlavní odkaz Sestupová stezka - hlavní odkaz Západní slez - hlavní odkaz Na břehu jezera - hlavní odkaz Kolem Velké Ameriky - hlavní odkaz