Týřovické skály

předcházející širší oblast následující

Hřbet od Týřova na severovýchod ční vysoko nad řekou a poskytuje krásné rozhledy. Je zakončen odděleným vrcholem se skalními stěnami a srázy. Je zde zkoncentrováno to, co činí středočeskou krajinu tak krásnou a zajímavou. Ta krajina je totiž modelována nikoli nahoru - horami, ale dolů - řekami. Říční údolí zařízlá v tvrdých horninách, většinou břidlicích (zde to jsou andezitové lávy). Srázy nad řekami mají parametry - výšku a sklon -, že by se za ně nemusely stydět hory. Na skalních stepích je jen maličko půdy nebo vůbec žádná. Uživí se na tom jen pár zakrslých stromů, které nebrání ve výhledech. Ve srázech lze chodit nebo spíš šplhat od jednoho skalního výchozu k druhému, z rozhledny na rozhlednu. Na Týřovických skalách je to dovedené k dokonalosti, dokonce i poctivá skalní věž se tu najde.

Skály tvoří východní břeh Berounky, takže je zde otevřený západní obzor. Tedy ideální místo pro trávení vlahého podvečera. Tiše sedět na skále nebo na trávě nad skalami a pozorovat hru teplých barev. A pak usínat pod ševelícími větvemi...

Ponechávám zde za sebou "fotograficky převyprávěné" tři návštěvy v rozmezí 15 let.

1 -- 25 | 26 -- 48

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Na Týřovických skalách - hlavní odkaz Na Týřovických skalách - hlavní odkaz Na Týřovických skalách - hlavní odkaz Na Týřovických skalách - hlavní odkaz Na Týřovických skalách - hlavní odkaz
Na Týřovických skalách - hlavní odkaz Nad Týřovickými skalami - hlavní odkaz Nad Týřovickými skalami - hlavní odkaz Krajka - hlavní odkaz Týřovické skály - hlavní odkaz
Na Týřovických skalách - hlavní odkaz Na Týřovických skalách - hlavní odkaz Na Týřovických skalách - hlavní odkaz Posezení - hlavní odkaz Pohled dolů - hlavní odkaz
Na Týřovických skalách - hlavní odkaz Cestou na Týřovickou skálu - hlavní odkaz Na Týřovických skalách - hlavní odkaz Rozhled s Týřovických skal - hlavní odkaz Na Týřovických skalách - hlavní odkaz
Na Týřovických skalách - hlavní odkaz Na Týřovických skalách - hlavní odkaz Mileč - hlavní odkaz