Nikodémovo evangelium

předcházející hlavní stránka následující

Nikodémovo evangelium se soustředí v první části na Ježíšův proces před Pilátem a ukřižování. V druhé části vypráví Josef Arimatejský o vzkříšení Ježíše. Později se objeví další svědkové, nedávno zemřelí Karinus a Leucius, kteří se vrátili z pekla a vyprávějí o Ježíšově příchodu a porážce satana.

Datace tohoto původně řeckého textu je sporná. Vznikl nejdříve v 2. století, ale někteří kladou první část (tzv. Akta Pilátova) do 4. století, a druhou část (Kristův sestup do pekel) až do 6. století.

Vedle Nikodémova evangelia vznikla řada dalších kratších textů, které se vztahují k postavě Pilátově a souhrnně se nazývají Pilátovský cyklus.

Texty citovány podle: Neznámá evangelia: Novozákonní apokryfy, I, Praha, 2001. Přeložila Růžena Dostálová.

Kristův sestup do pekel - hlavní odkaz
Kristův sestup do pekel - větší formát Kristův sestup do pekel - menší formát
Kristus křísí Adama a Evu - hlavní odkaz
Kristus křísí Adama a Evu - větší formát Kristus křísí Adama a Evu - menší formát
Kristus přemáhá satana - hlavní odkaz
Kristus přemáhá satana - větší formát Kristus přemáhá satana - menší formát