Daniel a Přídavky k Danielovi

předcházející hlavní stránka následující

Kanonických dvanáct kapitol Danielova proroctví je v Septuagintě a Vulgátě rozšířeno o tři přídavky. Třetí kapitola (příběh o třech mládencích v ohnivé peci) byla rozšířena o Azarjášovu modlitbu a společnou píseň. Obsahem třinácté kapitoly je samostatný příběh o ctnostné Zuzaně. Podle čtrnácté kapitoly, nazýváné též Bél a drak, se Daniel dostal do konfliktu s králem kvůli modlářství. Podobně jako v kanonické páté kapitole byl proto shozen do lví jámy a potom zázračně zachráněn.

Texty jsou citovány podle Českého ekumenického překladu.

Danielovo vidění - hlavní odkaz
Danielovo vidění - větší formát Danielovo vidění - menší formát
Tři mládenci v ohnivé peci - hlavní odkaz
Tři mládenci v ohnivé peci - větší formát Tři mládenci v ohnivé peci - menší formát
Tři mládenci v ohnivé peci - hlavní odkaz
Tři mládenci v ohnivé peci - větší formát Tři mládenci v ohnivé peci - menší formát
Záchrana proroka Daniele - hlavní odkaz
Záchrana proroka Daniele - větší formát Záchrana proroka Daniele - menší formát
Zuzana a starci - hlavní odkaz
Zuzana a starci - větší formát Zuzana a starci - menší formát
Zuzana v lázni - hlavní odkaz
Zuzana v lázni - větší formát Zuzana v lázni - menší formát