Vyprávění o pokání prótoplastů Adama a Evy

předcházející hlavní stránka následující

Arménský spis z cyklu rozmanitých tradic o prótoplastech (z řečtiny - "ti, kdo byli stvořeni jako první"). Jedná se o výraz obecné křesťanské tendence, vykládat starozákonní tradice jako předobraz tradic novozákonních. Vypráví se například, že Šét, kterého umírající Adam poslal pro ratolest z rajského stromu života, vyslechl od anděla proroctví o příchodu Ježíše Krista.

Základem cyklu o prótoplastech je židovské vyprávění dochované řecky pod názvem Zjevení Mojžíšovo. Výsledkem křesťanské parafráze je latinský spis Život Adama a Evy (český překlad ve sbírce KTM II) a řada dalších drobných pověstí a legend. Jednou z nich je i tradice, že dřevo z Ježíšova kříže pochází z rajského stromu. Pod křížem byl prý kdysi pohřben Adam, a Ježíšova krev pronikla do úst jeho lebky na znamení spásy lidského rodu.

Citovaná ukázka je překladem z německé sbírky překladů arménských apokryfů: E. Preuschen, Die apokryphen gnostischen Adamschriften, Giessen 1900.

Zatmění slunce při ukřižování a Adamova lebka - hlavní odkaz
Zatmění slunce při ukřižování a Adamova lebka - větší formát Zatmění slunce při ukřižování a Adamova lebka - menší formát
Zatmění slunce při ukřižování a Adamova lebka - hlavní odkaz
Zatmění slunce při ukřižování a Adamova lebka - větší formát Zatmění slunce při ukřižování a Adamova lebka - menší formát