Júdit

předcházející hlavní stránka následující

Pověst o záchraně města Betúlie, obleženého vojskem Nebúkadnesarova vojevůdce Holoferna. Júdit se vydá do nepřátelského tábora a přelstí Holoferna slibem, že mu ukáže cestu do města. Holofernés, uchvácen její krásou, uspořádá velkou hostinu. Když ve stanu opilý usne, Júdit mu usekne hlavu a vrátí se i se služkou do města; nepřátelé bez vojevůdce propadnou panice a uprchnou.

Původní hebrejský či aramejský spis vznikl patrně v době makabejského povstání v polovině 2. stol. př. n. l. Dochoval se nám v řeckém překladu v rukopisech ze 4. - 5. stol. n. l.

Texty jsou citovány podle Českého ekumenického překladu.

Júdit s Holofernovou hlavou - hlavní odkaz
Júdit s Holofernovou hlavou - větší formát Júdit s Holofernovou hlavou - menší formát
Júdit s Holofernovou hlavou - hlavní odkaz
Júdit s Holofernovou hlavou - větší formát Júdit s Holofernovou hlavou - menší formát
Júdit s Holofernovou hlavou - hlavní odkaz
Júdit s Holofernovou hlavou - větší formát Júdit s Holofernovou hlavou - menší formát
Júdit s Holofernovou hlavou - hlavní odkaz
Júdit s Holofernovou hlavou - větší formát Júdit s Holofernovou hlavou - menší formát