Dětská evangelia: Protoevangelium Jakubovo

předcházející hlavní stránka následující

Vypráví o zasnoubení Joachima a Anny, o narození a dětství Panny Marie, o zasnoubení Josefa a Marie a o narození Ježíšově.

Tento řecký spis vznikl v hlavních obrysech nejdříve v 2. polovině 2. stol. n. l. Je zajímavé srovnat ho s prvními kapitolami kanonického Lukášova evangelia, které je starší nejméně o sto let. Postupně byl přetvářen a překládán do mnoha jazyků.

Texty citovány podle: Neznámá evangelia: Novozákonní apokryfy, I, Praha, 2001. Přeložil Petr Peňáz.

Zasnoubení Josefa a Marie - hlavní odkaz
Zasnoubení Josefa a Marie - větší formát Zasnoubení Josefa a Marie - menší formát
Zvěstování Panně Marii - hlavní odkaz
Zvěstování Panně Marii - větší formát Zvěstování Panně Marii - menší formát